Time for second-generation artificial intelligence in medical imaging: referring to Cho BJ et al. p. 1121–1129

Fons van der Sommen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1113-1114
Aantal pagina's2
TijdschriftEndoscopy
Volume51
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec 2019

Citeer dit