Time efficient method for automated antenna design for wireless energy harvesting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Time efficient method for automated antenna design for wireless energy harvesting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science