Time-dependent plasma properties studied with a 2-D Thomson scattering system

J.J.A.M. Mullen, van der, M.V. Sande, de, J. Jonkers, A. Sola, A. Gamero, A. Rodero

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Time-dependent plasma properties studied with a 2-D Thomson scattering system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie