Time-curve of BMD loss after menopause can be predicted from enhanced resorption only

H.W.J. Huiskes, G.H. Lenthe, van, R. Ruimerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Samenvatting

abstract, F308
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S270-
TijdschriftJournal of Bone and Mineral Research
Volume14
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Time-curve of BMD loss after menopause can be predicted from enhanced resorption only'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit