Time allocation in urban and transport settings : an international, inter-urban perspective

H.J.P. Timmermans, P.J.H.J. Waerden, van der, M. Alves, J. Polak, S. Ellis, A.S. Harvey, S. Kurose, R. Zandee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)79-93
TijdschriftTransport Policy
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit