Tijd is geld in de kenniseconomie

M.C.D.P. Weggeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftLink Magazine
Volumejuni
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit