THz resonances with infinite lifetime in array of gold resonators

Niels van Hoof, Stan ter Huurne, Diego R. Abujetas, Jose A. Sanchez-Gil, Jaime Gomez Rivas

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'THz resonances with infinite lifetime in array of gold resonators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen