THz resonances in semiconductor structures

M.C. Schaafsma

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

648 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Gómez Rivas, Jaime, Promotor
  • Koenraad, Paul M., Promotor
Datum van toekenning16 mrt 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-77209-90-5
StatusGepubliceerd - 16 mrt 2015

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit