Thresholds of flashes and flickering light in relation to stimulus diameter for a rod achromat

H.J. Meulenbrugge, J.A.J. Roufs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-144
Aantal pagina's8
TijdschriftIPO Annual Progress Report
Volume5
StatusGepubliceerd - 1970

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thresholds of flashes and flickering light in relation to stimulus diameter for a rod achromat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit