Threshold crossing rate and average non-fade duration in a Rayleigh-fading channel with multiple interferers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Threshold crossing rate and average non-fade duration in a Rayleigh-fading channel with multiple interferers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science