Threshold-based communication algorithms for large-scale mesh networks

T.M.M. Meyfroyt

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  119 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
  Begeleider(s)/adviseur
  • Borst, Sem C., Promotor
  • Lukkien, Johan J., Promotor
  • Boxma, Onno J., Co-Promotor
  Datum van toekenning22 nov 2017
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-4388-5
  StatusGepubliceerd - 22 nov 2017

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Citeer dit