Three-state all-optical memory based on three-coupled polarization switches

Y. Liu, M.T. Hill, D. Lenstra, N. Calabretta, H. Waardt, de, G.D. Khoe, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Three-state all-optical memory based on three-coupled polarization switches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie