Three-port bidirectional converter for electric vehicles : focus on high-frequency coaxial transformer

G. Waltrich, J.L. Duarte, M.A.M. Hendrix, J.J.H. Paulides

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Three-port bidirectional converter for electric vehicles : focus on high-frequency coaxial transformer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen