Three-phase dual active bridge converters: a multi-level approach for wide voltage-range isolated dc-dc conversion in high-power applications

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Lomonova, Elena A., Promotor
  • Wijnands, C.G.E. (Korneel), Co-Promotor
  • Everts, J., Co-Promotor
Datum van toekenning6 nov 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4368-7
StatusGepubliceerd - 6 nov 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit