Three families of mitered Borromean ring sculptures

T. Verhoeff, K. Verhoeff

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    224 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Three families of mitered Borromean ring sculptures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Mathematics