Three-dimensional structures in quasi-two-dimensional shallow flows

R.A.D. Akkermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Three-dimensional structures in quasi-two-dimensional shallow flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.