Three-dimensional nonrigid landmark-based magnetic resonance to transrectal ultrasound registration for image-guided prostate biopsy

Yue Sun, Wu Qiu, Jing Yuan, Cesare Romagnoli, Aaron Fenster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer025002
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Medical Imaging
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit