Three-dimensional greyscale transrectal ultrasound-guidance and biopsy core preembedding for detection of prostate cancer: Dutch clinical cohort study

A.A.M.A. van der Aa (Corresponding author), Christophe K. Mannaerts, Maudy C.W. Gayet, J.C. van der Linden, Barthold Ph. Schrier, J.P.Michiel Sedelaar, Massimo Mischi, Harrie P. Beerlage, Hessel Wijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
42 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Three-dimensional greyscale transrectal ultrasound-guidance and biopsy core preembedding for detection of prostate cancer: Dutch clinical cohort study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen