Three-dimensional analytical modeling technique of electromagnetic air-cored coils surrounded by different ferromagnetic boundaries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Three-dimensional analytical modeling technique of electromagnetic air-cored coils surrounded by different ferromagnetic boundaries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen