Three countries' offensive towards testing with advanced languages

W.J. Fokkink, M. Kärki, J.C. Pol, van de, A. Rennoch, I. Schieferdecker, M. Sihvonen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)32-33
  TijdschriftERCIM News
  Nummer van het tijdschrift58
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit