Three-body recombination of spin-polarized atomic hydrogen on a 4He film

L.P.H. Goey, de, J.P.J. Driessen, J.T.M. Walraven, B.J. Verhaar

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Second European Conference on Atomic and Molecular Physics, 15-19 april 1985, Amsterdam, Netherlands
Pagina's150-
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit