Three-body recombination calculations with a two-body mapped grid method

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
28 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Three-body recombination calculations with a two-body mapped grid method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie