Thorium determination in a liver autopsy sample via direct gamma-spectrometry and neutron activation analysis

J.J.M. de Goeij, C.E. Rasmussen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thorium determination in a liver autopsy sample via direct gamma-spectrometry and neutron activation analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemical Engineering

Chemistry