Thomson scattering measurements on a low pressure surface wave sustained plasma in argon

N. Vries, de, J.M. Palomares, W.E.N. Harskamp, van, E.I. Iordanova, G.M.W. Kroesen, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thomson scattering measurements on a low pressure surface wave sustained plasma in argon'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie