Thiophene hydrodesulfurization activity of alumina-, silica- and carbon-supported sulfided Re2O7 catalysts

P. Arnoldy, E.M. Oers, van, V.H.J. Beer, de, J.A. Moulijn, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thiophene hydrodesulfurization activity of alumina-, silica- and carbon-supported sulfided Re2O7 catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen