Things that make us reminisce : everyday memory cues as opportunities for interaction design

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Things that make us reminisce : everyday memory cues as opportunities for interaction design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology