Thin metal films and gas chemisorption, studies in surface science and catalysis, vol. 32 : Edited by P.Wissmann, Elsevier, Amsterdam, 1987, xvi + 538 pages, Price US$ 146.75/Dfl 330, ISBN 0-444-42800-3 54

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)188-189
TijdschriftApplied Catalysis
Volume35
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit