Thin layer flow along arbitrary curved surfaces

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Thin layer flow along arbitrary curved surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen