Thin high flux ceramic-supported PVA membranes

T.A. Peters, N.E. Benes, H.C.W.M. Buijs, F.F. Vercauteren, J.T.F. Keurentjes

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the International Workshop on Membranes in Solvent Filtration, 23-24 March 2006, Leuven, Belgium
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit