Thermotransport of oxygen and nitrogen in beta-zirconium, beta-titanium, niobium and tantalum

D.L. Vogel

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  487 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Rieck, G.D., Promotor
  Datum van toekenning24 jun 1969
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit