Thermotransport of nitrogen and oxygen in β-zirconium

D.L. Vogel, G.D. Rieck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermotransport of nitrogen and oxygen in β-zirconium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen