Thermotransport of nitrogen and oxygen in β-zirconium

D.L. Vogel, G.D. Rieck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

An investigation of thermotransport of nitrogen in ß-zirconium is reported. Using a method previously described, the heat of transport turned out to be 25.1 kcal/mole with a standard deviation of 2.5 kcal/mole. The formerly published value of the heat of transport of oxygen in ß-zirconium, viz. 20 kcal/mole (standard deviation 2 kcal/mole), has been readjusted to 21.3 kcal/mole (standard deviation 2.9 kcal/mole).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)233-245
Aantal pagina's13
TijdschriftActa Metallurgica
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1971

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermotransport of nitrogen and oxygen in β-zirconium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit