Thermoporoelasticity via homogenization: modeling and formal two-scale expansions

C.J. van Duijn, Andro Mikelić (Corresponding author), Mary F. Wheeler, Thomas Wick

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermoporoelasticity via homogenization: modeling and formal two-scale expansions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen