Thermoplastic elastomers with cross-polymerizable hard blocks

R.A. Koevoets, R.P. Sijbesma, P.C.M.M. Magusin, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)199-200
Aantal pagina's2
TijdschriftPolymer Preprints
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermoplastic elastomers with cross-polymerizable hard blocks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit