Thermoplastic composites based on flax fibres and polypropylene: Influence of fibre length and fibre volume fraction on mechanical properties

A.A.J.M. Peijs, S.K. Garkhail, R.W.H. Heijenrath, M. Oever, van den, H.L. Bos

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  46 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)193-203
  TijdschriftMacromolecular Symposia
  Volume127
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit