Thermodynamisches Messen in der Ölhydraulik : Beitrag zur Abschätzung der Messgenauigkeit

K. Witt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)653-657
TijdschriftOelhydraulik und Pneumatik
Volume21
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1977
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit