Thermodynamisch meten in de hydrauliek V, Het schatten van meetnauwkeurigheden

K. Witt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)317-324
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume33
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1978
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit