Thermodynamisch meten in de hydrauliek 1, Inleiding en overzicht

K. Witt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)518-530
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1976
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit