Thermodynamics of polymolecular duplexes between phosphate-methylated DNA and natural DNA

M.R. Moody, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Korte onderzoekersopleiding Scheikundige Technologie

  Onderzoeksoutput: ScriptieEngD Thesis

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  Begeleider(s)/adviseur
  • Buck, H.M., Begeleider
  • van Genderen, Marcel H.P., Begeleider
  Datum van toekenning1 jan. 1990
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 1990

  Bibliografische nota

  Eindverslag

  Citeer dit