Thermodynamics and hydrodynamics of 3He-4He mixtures

A.Th A.M. de Waele, J.G.M. Kuerten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermodynamics and hydrodynamics of <sup>3</sup>He-<sup>4</sup>He mixtures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie