Thermodynamical properties of argon as function of density and temperature between 0° and 150°C and densities to 640 Amagat

A.M.J.F. Michels, R.J. Lunbeck, G.J. Wolkers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  From the compressibility isotherms of argon given in a previous publication the values of energy (U), entropy (S), kinetic energy (K), free energy (F), enthalpy (H), free enthalpy (G) and specific heats (Cp and CV) have been calculated for integral values of temperatures between 0° and 150°C and densities up to 640 Amagat (pressures to 2900 atmospheres).
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)689-695
  TijdschriftPhysica
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift8-9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1949

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermodynamical properties of argon as function of density and temperature between 0° and 150°C and densities to 640 Amagat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit