Thermodynamical functions of propene at temperatures between 25°C and 150°C and at pressures up to 2500 ATM

A.M.J.F. Michels, T. Wassenaar, P. Louwerse, R.J. Lunbeck, G.J. Wolkers

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermodynamical functions of propene at temperatures between 25°C and 150°C and at pressures up to 2500 ATM'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen