Thermodynamical functions of propene at temperatures between 25°C and 150°C and at pressures up to 2500 ATM

A.M.J.F. Michels, T. Wassenaar, P. Louwerse, R.J. Lunbeck, G.J. Wolkers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  Tables are given for the thermodynamical functions of propene at integral values of pressure up to 2500 atmospheres and temperatures between 25° and 150°C.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)34-38
  TijdschriftApplied Scientific Research
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1953

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermodynamical functions of propene at temperatures between 25°C and 150°C and at pressures up to 2500 ATM'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit