Thermodynamical functions of a nitrogen-hydrogen mixture between 0°C and 300°C up to 1000 atmospheres

A.M.J.F. Michels, S.R. de Groot, R.J. Lunbeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  Thermodynamical functions of a 1:3 nitrogen-hydrogen mixture are given at the temperatures 0°C, 25°C, 50°C, 75°C, 100°C, 125°C and 150°C up to pressures of 1000 atmospheres for integral values of pressure.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)378-386
  TijdschriftApplied Scientific Research
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1949

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermodynamical functions of a nitrogen-hydrogen mixture between 0°C and 300°C up to 1000 atmospheres'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit