Thermodynamic properties of nitrogen as functions of pressure and temperature between 0 and 6000 atmospheres and −125° and +150°C

R.J. Lunbeck, A.M.J.F. Michels, G.J. Wolkers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Tables are given for the thermodynamic functions of nitrogen at integral values of pressure up to 6000 atmospheres and temperatures between -125° and +50°C.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)197-210
  TijdschriftApplied Scientific Research
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1952

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermodynamic properties of nitrogen as functions of pressure and temperature between 0 and 6000 atmospheres and −125° and +150°C'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit