Thermodynamic properties of carbon monoxide at temperatures between 0 and 150°C and at pressures up to 3000 atmospheres

A.M.J.F. Michels, R.J. Lunbeck, G.J. Wolkers

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermodynamic properties of carbon monoxide at temperatures between 0 and 150°C and at pressures up to 3000 atmospheres'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen