Thermodynamic properties of carbon monoxide at temperatures between 0 and 150°C and at pressures up to 3000 atmospheres

A.M.J.F. Michels, R.J. Lunbeck, G.J. Wolkers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  Tables are given for the themodynamic properties of carbon monoxide at temperatures between 0° and 150°C at pressures up to 300 atmospheres.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)253-260
  TijdschriftApplied Scientific Research
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1952

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermodynamic properties of carbon monoxide at temperatures between 0 and 150°C and at pressures up to 3000 atmospheres'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit