Thermodynamic evaluation of the Al₂O₃-Al₄C₃ system and stability of Al-oxycarbides

C. Qiu, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
59 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermodynamic evaluation of the Al₂O₃-Al₄C₃ system and stability of Al-oxycarbides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen