Thermodynamic and experimental study of Ti-Ag-Cu alloys

M. Paulasto, F.J.J. Loo, van, J. Kivilahti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
154 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)136-141
TijdschriftJournal of Alloys and Compounds
Volume220
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit