Thermochemical storage for long‐term low‐temperature applications: Performance estimation of ideal systems

Luca Scapino, Herbert A. Zondag, Johan Van Bael, Jan Diriken, Camilo C.M. Rindt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermochemical storage for long‐term low‐temperature applications: Performance estimation of ideal systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen